Tietosuojaseloste

Pvm:             25.5.2018

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)


Rekisterinpitäjä

Nimi:            Siilinjärven 4h-yhdistys ry                    

Osoite:         Myllyharjuntie 13, 71870 Siilinjärvi 


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi:            Päivi Partanen

Osoite:         Myllyharjuntie 13, 71870 Siilinjärvi

Sähköposti: siilinjarvi.4h@dnainternet.net

Puhelin:       040 824 5301


Rekisterin nimi

Siilinjärven 4h-yhdistys ry:n asiakasrekisteri


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Siilinjärven 4H-yhdistyksen asiakkaiden tiedot niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia toiminnan toteuttamiseksi ja asiakkaiden laskuttamiseksi. Rekisterissä ovat niiden asiakkaiden henkilötiedot, jotka ovat ostaneet palveluita Siilinjärven 4H-yhdistykseltä viimeisten kuuden vuoden aikana. Asiakassuhteet muodostuvat työpalveluiden ostojen perusteella. Henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamiseksi ja tilastoimiseksi sekä asiakkaiden laskuttamiseksi.


Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja: nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), sekä määrätyissä tapauksissa asiakkaan nimeämän tai poikkeustilanteen takia muuten asiakkaan asioita hoitavan yhteyshenkilön vastaavat tiedot.


Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Asiakkuuden perusteena olevat sopimukset säilytetään ikuisesti (perusteena rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite). Asiakkaiden laskutustietoja säilytetään enintään kuuden vuoden ajan (perusteena rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite).


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään ja ostopalvelusopimuksiin liittyen palvelun tilaajalta.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.


Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.