VaraVerkko

VaraVerkossa luodaan erityisesti 14-28 vuotiaille nuorille soveltuva kestävä  osallisuuden verkkopolku, jonka avulla kaikissa olosuhteissa työllistetään ja  koulutetaan nuoria. Lisätietoja, taitoja ja osaamista tarvitseville nuorille hanke on mahdollisuus lisätä ja kehittää työelämätaitoja, yhteisöllisyyttä ja omaa  elämänhallintaa. VaraVerkon työelämä- ja yrittäjyysverkkokoulutukset soveltuvat kaikille nuorille, myös syrjäytymisuhan alla oleville, koska koulutuksissa  huomioidaan nuorten erilaiset perustarpeet ja valmiudet.  
 
VaraVerkon työtehtävät työllistävät nuoria ja he saavat olla kehittämässä  yhdistyksissä toiminnanjohtajan ohjauksessa uusia palvelumalleja sekä  pilotoimassa vaihtoehtoisia toimintamuotoja (etä- ja digitaaliset menetelmät).  VaraVerkon digitaalinen verkkokoulutusmateriaali tuotetaan yhdessä paikallisten nuorten kanssa Pielavedellä, Maaningalla, Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Siilinjärvellä. Verkkokoulutuksissa hyödynnetään seuraavia teemoja: liikkumista luonnossa, arjen taloustaitoja, yrittäjyyttä, kotitarveviljelyä ja hävikkiruuan käyttöä. VaraVerkon avulla tehdään nuorille myös valmis työllistymisen polku kesätöihin 2021.  
 
VaraVerkon tavoitteena on kehittää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia  työllistämistoimintoja sekä toteuttaa nuorisotyötä ajanmukaisesti ja  verkkovälitteisesti. Etätyömuotojen ja digitaalisten menetelmien kehittäminen ja hyödyntäminen järjestöissä (mukaan lukien poikkeustila) ovat myös hankkeen  toimintojen tavoitteena. Toteutuessaan hanke ehkäisee nuorten syrjäytymistä, lisää nuorten työllisyyttä ja luo toimintatapoja paikallistoimijoiden etätyöskentelyn  kehittämiseksi siltä varalta, että poikkeusolot jatkuvat tai toistuvat tulevaisuudessa.   
Hanketta hallinnoi Pielaveden 4H-yhdistys ry.

Lisätietoja:

Liisa Raatikainen, Pielaveden 4H-yhdistys                           

Puhelin: 0403267600                                                                               

Sähköposti: pielavesi@4h.fi