Arvo&Lahja-hanke

 Aktiivinen arki ikäihmisille ja nuorille

Arvo & Lahja on Siilinjärven ja Maaningan 4H-yhdistysten yhteinen, uutta alueellista toimintamallia kehittävä hanke. Sen avulla koulutetaan ja työllistetään nuoria vanhusten viriketoiminnan tuottajina ja kehittäjinä, sekä kehitetään paikallista yhdistystoimintaa. Hankkeen tarve on lähtöisin paikallisilta vanhuksilta ja nuorilta, sekä heidän kanssaan päivittäin toimivilta. Nuoret vanhusten viriketoiminnan tuottajina on mahdollisuus sekä vanhuksille, että nuorille. Tarkoitus on, että vanhusten viriketoiminta jatkuu myös hankerahoituksen jälkeen joko nuorten omina yrityksinä tai niin, että hankkeen aikana aikaan saadut kumppanuussopimukset eri toimijoiden välillä perustuvat  ostopalveluperiaatteeseen. Toiminnan vakiintuessa esim. kunnan kotihoidolla ja omaisilla on valmis kanava mistä järjestää luotettava nuori vanhusten viriketoiminnan osaaja.

Nuorten näkökulmasta hanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua yhteen tulevaisuuden runsaasti työllistävistä aloista ja vahvistaa työssä oppimismahdollisuuksia. Samalla hanke on ponnistuslauta hoivatyöhön ja mahdolliseen  yrittäjyyteen. Uudenlainen ja kahta haastavaa ikäryhmää motivoiva  toiminta on ensisijaisesti nuorten projekti, koska nuoret suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä vanhusten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppanina kunta mahdollistaa hankkeen toimenpiteiden toteuttamisen mainituissa toimintayksiköissään.

4H-järjestön arvot ohjaavat myös hankkeen toiminnan periaatteita. 4H-järjestön osaaminen nuorten kouluttamisessa ja työelämävalmiuksien kehittämisessä on merkityksellistä hankkeen toteutumiselle. Nuorille suunnatut yrittäjyys- ja vanhuspalvelukoulutus, sekä laadukkaiden vanhus- ja virkistyspalvelujen toteuttaminen ovat hankkeen avaintehtäviä. Yhteistyö kunnan ja kaupungin kanssa levittää hankkeen hyötyjä paikallisesti laajalle alueelle ja suurelle kohderyhmälle.

Yhteiskunnallisesti tärkeänä tavoitteena on tehdä vanhustyöstä luonteva ja tavoittelemisen arvoinen työpaikka, ja hankkeen aikana saatu työkokemus on tärkeä jatko-opintojakin ajatellen. Kun kynnys työllistyä vanhusten hoitoalalle tehdään matalaksi, nuoret myös rohkenevat hakeutua alalle ja vanhustyön tekijöitä on myös tulevassa. Hankkeen tavoitteena on myös saada lisää opiskelijoita hoiva-alalle.

Tavoitteena on myös osoittaa eri yhteistyötahojen osaamisen yhdistämisen merkitys. Kun mukana on Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki, oppilaitoksia, palvelutaloja ja paikallisia kyläyhdistyksiä, voi jokainen omasta näkökulmastaan käsin rikastuttaa hankkeen laatua. Laadullinen tavoite saavutetaan juuri sinnikkäällä yhteistyöllä ja koulutuksin, sekä sitouttamalla hankkeen hyödynsaajat ja hallinto itse toimintaan.

Toteutustapa on hyvin kohderyhmälähtöinen ja siinä huomioidaan jo saadut kokemukset nuorten ja vanhusten välisistä toiminnoista. Oppilaitosyhteistyötä hyödynnetään mm. raportoinnissa ja palautteen käsittelyssä, sekä varsinaisessa vanhustyössä.  Esim. tietotekniikan oppeja sovelletaan järjestettäessä You Tube- kurssi vanhuksille. Hoivakotien viikko-ohjelmaan saadaan viikoittain säännöllisiä tapaamisia, joiden teemat vaihtuvat sekä nuorten, että vanhusten mielenkiinnon mukaan. Kultaamme elämämme Siilinjärvellä ja Maaningalla monin tavoin, myös sukupolvien välistä yhteistyösiltaa rakentaen.


Uutis-jousen artikkeli toiminnastamme:

http://www.uutis-jousi.fi/sukupolvet-kohtaavat-uudessa-hankkeessa/


Yhteystiedot

Päivi Partanen, projektipäällikkö, Siilinjärvi

Galina Kondratieva, projektivastaava, Maaninka


arvolahjahanke.4h@gmail.com

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.